คุณสามารถส่งรายละเอียดเอกสารฉบับนี้ไปยังอีเมลล์ที่ต้องการ  
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์มูลค่าอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยโดยวิธี Willingness-To-Pay
ผู้แต่ง/หน่วยงาน ปรีดา จาตุรพงศ์ ,กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ,ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล
ปีที่เผยแพร่ 2012
ชื่อของคุณ *
อีเมลล์ของคุณ *
อีเมลล์ผู้รับ
ข้อความ