คุณสามารถส่งรายละเอียดเอกสารฉบับนี้ไปยังอีเมลล์ที่ต้องการ  
ชื่อเรื่อง ระบบตรวจจับอุบัติการณ์สาหรับรถบรรทุกวัตถุอันตรายที่ใช้เส้นทางพิเศษ โดยใช้ข้อมูล GPSร่วมกับข้อมูลจากระบบ ITS แบบ Real time
ผู้แต่ง/หน่วยงาน เอกชัย สุมาลี ,กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ ,ณัฐพล จันทร์แก้ว ,สโรช บุญศิริพันธ์ ,ประพฤทธ์ ตรีเอนกพินิจ
ปีที่เผยแพร่ 2014
ชื่อของคุณ *
อีเมลล์ของคุณ *
อีเมลล์ผู้รับ
ข้อความ