คุณสามารถส่งรายละเอียดเอกสารฉบับนี้ไปยังอีเมลล์ที่ต้องการ  
ชื่อเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้ความเร็วของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลจากปัจจัยทางเรขาคณิตและทางกายภาพ รวมถึงอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย; กรณีศึกษาทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ในสภาพการจราจรแบบ Free Flow
ผู้แต่ง/หน่วยงาน นิรันดร์ จันทร์ชม ,สุพรชัย อุทัยนฤมล
ปีที่เผยแพร่ 2015
ชื่อของคุณ *
อีเมลล์ของคุณ *
อีเมลล์ผู้รับ
ข้อความ