คุณสามารถส่งรายละเอียดเอกสารฉบับนี้ไปยังอีเมลล์ที่ต้องการ  
ชื่อเรื่อง การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของยานพาหนะ สถิติอุบัติเหตุ และลักษณะทางกายภาพของถนน
ผู้แต่ง/หน่วยงาน เจษฎา คำผอง ,ธเนศ เสถียรนาม ,วิชุดา เสถียรนาม
ปีที่เผยแพร่ 2015
ชื่อของคุณ *
อีเมลล์ของคุณ *
อีเมลล์ผู้รับ
ข้อความ