คุณสามารถส่งรายละเอียดเอกสารฉบับนี้ไปยังอีเมลล์ที่ต้องการ  
ชื่อเรื่อง โครงการศึกษาผลของกล้องตรวจจับความเร็วแบบอัตโนมัติในการควบคุมความเร็วในการขับขี่บนทางเขา: กรณีศึกษาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 ดอยนางแก้ว–ดอยสะเก็ด
ผู้แต่ง/หน่วยงาน นพดล กรประเสริฐ ,ธเนศ เสถียรนาม ,ปรีดา พิชยาพันธ์ ,ชนิดา ใสสุขสอาด ,ชมพูนุท สุธีรากุล ,พงษ์พันธ์ แทนเกษม
ปีที่เผยแพร่ 2017
ชื่อของคุณ *
อีเมลล์ของคุณ *
อีเมลล์ผู้รับ
ข้อความ