คุณสามารถส่งรายละเอียดเอกสารฉบับนี้ไปยังอีเมลล์ที่ต้องการ  
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบของชุดข้อมูลพื้นฐานด้านอุบัติเหตุทางถนน
ผู้แต่ง/หน่วยงาน ลัดดาพร กุลแก้ว ,กุลธิดา ท้วมสุข
ปีที่เผยแพร่ 2018
ชื่อของคุณ *
อีเมลล์ของคุณ *
อีเมลล์ผู้รับ
ข้อความ