คุณสามารถส่งรายละเอียดเอกสารฉบับนี้ไปยังอีเมลล์ที่ต้องการ  
ชื่อเรื่อง การประเมินประสิทธิผลของเครื่องหมายบนผิวจราจรแบบ Transverse Bar ที่มีต่อการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุชนท้าย
ผู้แต่ง/หน่วยงาน อำพล การุณสุนทวงษ์ ,สรวัชร์ จันทร์ทับ ,พรรณทิพา พันธ์ยิ้ม ,วันจักร ฉายากุล ,ปิยพงษ์ ิวัฒนกุลไพศาล
ปีที่เผยแพร่ 2020
ชื่อของคุณ *
อีเมลล์ของคุณ *
อีเมลล์ผู้รับ
ข้อความ