คุณสามารถส่งรายละเอียดเอกสารฉบับนี้ไปยังอีเมลล์ที่ต้องการ  
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เพื่อการสืบสวน คดีอุบัติเหตุจราจรเชิงลึกโดยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์
ผู้แต่ง/หน่วยงาน ดวงใจ รุ่งพัฒนกิจชัย ,นพรุจ ศักดิ์ศิริ ,สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ
ปีที่เผยแพร่ 2019
ชื่อของคุณ *
อีเมลล์ของคุณ *
อีเมลล์ผู้รับ
ข้อความ