คุณสามารถส่งรายละเอียดเอกสารฉบับนี้ไปยังอีเมลล์ที่ต้องการ  
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุกสัตว์ปีก : กรณีศึกษา บริษัทสุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก (โชคชัย) จำกัด
ผู้แต่ง/หน่วยงาน ขวัญสุดา สุวรรณ ,ดร.กรฐณธัช ปัญญาใส ,ยศภัทร ยศสูงเนิน ,จิตรกร สุวรรณ ,นพรัตน์ งามดี ,สิเรียม ชาพรมมา ,พัทธมน จิตตสุโภ ,ลัดดา เกยจอหอ ,วิลาวัลย์ นุชผักแว่น
ปีที่เผยแพร่ 2019
ชื่อของคุณ *
อีเมลล์ของคุณ *
อีเมลล์ผู้รับ
ข้อความ