คุณสามารถส่งรายละเอียดเอกสารฉบับนี้ไปยังอีเมลล์ที่ต้องการ  
ชื่อเรื่อง การศึกษาจุดอันตราย: กรณีศึกษาถนนศรีจันทร์ในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นประเทศไทย
ผู้แต่ง/หน่วยงาน เจษฎา คำผอง ,ธีนิดา บัณฑรวรรณ
ปีที่เผยแพร่ 2021
ชื่อของคุณ *
อีเมลล์ของคุณ *
อีเมลล์ผู้รับ
ข้อความ