คุณสามารถส่งรายละเอียดเอกสารฉบับนี้ไปยังอีเมลล์ที่ต้องการ  
ชื่อเรื่อง แบบจำลองสมการโครงสร้างสำหรับการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ผู้แต่ง/หน่วยงาน อาริฟ ศิริวัฒน์ ,ปรเมศวร์ เหลือเทพ ,สิทธา เจนศิริศักด์
ปีที่เผยแพร่ 2021
ชื่อของคุณ *
อีเมลล์ของคุณ *
อีเมลล์ผู้รับ
ข้อความ