คุณสามารถส่งรายละเอียดเอกสารฉบับนี้ไปยังอีเมลล์ที่ต้องการ  
ชื่อเรื่อง ศึกษาผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ.2546-ปัจจุบัน) กรณีศึกษา: กองบังคับการตำรวจนครบาล 2
ผู้แต่ง/หน่วยงาน เมธาศิษฐ์ พัฒนะกิติพงษ์
ปีที่เผยแพร่ 2021
ชื่อของคุณ *
อีเมลล์ของคุณ *
อีเมลล์ผู้รับ
ข้อความ