คุณสามารถส่งรายละเอียดเอกสารฉบับนี้ไปยังอีเมลล์ที่ต้องการ  
ชื่อเรื่อง อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงวันขึ้นปีใหม่ กรณีศึกษาเจ็ดจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
ผู้แต่ง/หน่วยงาน วิกฤตนรากรณ์ คงแดง
ปีที่เผยแพร่ 2019
ชื่อของคุณ *
อีเมลล์ของคุณ *
อีเมลล์ผู้รับ
ข้อความ