คุณสามารถส่งรายละเอียดเอกสารฉบับนี้ไปยังอีเมลล์ที่ต้องการ  
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์การรับรู้ในการทดลองใช้เครื่องหมายป้ายไฟ “ว่าง”ติดไว้ที่กระจกด้านหลังของรถยนต์รับจ้างสาธารณะเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการจราจรทางถนน
ผู้แต่ง/หน่วยงาน สุทธิ์ ศรีบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2019
ชื่อของคุณ *
อีเมลล์ของคุณ *
อีเมลล์ผู้รับ
ข้อความ