คุณสามารถส่งรายละเอียดเอกสารฉบับนี้ไปยังอีเมลล์ที่ต้องการ  
ชื่อเรื่อง การจัดการความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์เช่าด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านความปลอดภัยทางถนน
ผู้แต่ง/หน่วยงาน ภาวิณี เอี่ยมตระกูล ,สรารัตน์ ฉายพงษ์ ,สัจจากาจ จอมโนนเขวา ,ธนพงษ์ จำปาหอม ,วัฒนวงศ์ รัตนวราห ,นริศ หนูหอม
ปีที่เผยแพร่ 2021
ชื่อของคุณ *
อีเมลล์ของคุณ *
อีเมลล์ผู้รับ
ข้อความ