คุณสามารถส่งรายละเอียดเอกสารฉบับนี้ไปยังอีเมลล์ที่ต้องการ  
ชื่อเรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของผู้ให้เช่า หรือผู้ให้ใช้รถสาธารณะ และการกำหนดบทลงโทษของผู้ขับขี่รถสาธารณะที่กระทำความผิดซ้ำตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
ผู้แต่ง/หน่วยงาน ชลิตา รักนาย ,สุระทิน ชัยทองคำ ,ประทีป ทับอัตตานนท์
ปีที่เผยแพร่ 2022
ชื่อของคุณ *
อีเมลล์ของคุณ *
อีเมลล์ผู้รับ
ข้อความ