คุณสามารถส่งรายละเอียดเอกสารฉบับนี้ไปยังอีเมลล์ที่ต้องการ  
ชื่อเรื่อง ความเสี่ยงต่อการถูกชนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศรในเมืองขอนแก่น
ผู้แต่ง/หน่วยงาน ณัฐวัตร ราษี ,ธเนศ เสถียรนาม ,วิชุดา เสถียรนาม ,สิทธา เจนศิริศักดิ์
ปีที่เผยแพร่ 2022
ชื่อของคุณ *
อีเมลล์ของคุณ *
อีเมลล์ผู้รับ
ข้อความ